Грант од „Џонсон Мети“ за модернизација на лабораторијата на Институтот за хемија

ПРЕДЛОГ

Британската компанија „Џонсон Мети“ донираше повеќе од 23.000 евра грант на Институтот за хемија при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Грантот ќе се искористи за модернизација на лабораторијата на Институтот, што ќе им помогне на студентите во градењето на нивните кариери по хемија и хемиско инженерство, а  учениците од основните и од  средните училишта ќе може да прават  експерименти и да се подготвуваат за натпревари по природни науки.

Боријан Борозанов, директор на компанијата во Скопје, изјави дека „Џонсон Мети Македонија“ е горда што продолжува да ги поддржува студентите по хемија во Скопје и Сојузот на хемичари и технолози на Македонија.

„Џонсон Мети“ им донираше и примероци од PGM (соли на благородни метали) на Сојузот на хемичари и технолози на Македонија за да придонесе во нивната колекција на оригинални хемиски елементи на периодичната табела. Овој конкретен проект е дизајниран да им обезбеди на студентите практични искуства за да помогне да се инспирира образование и кариера во иновациите и науката.

Според професорите д-р Зоран Здравковски и д-р Методија Најдоски,  збирката хемиски елементи од  Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет-Скопје е единствена според својот концепт.

-Еден значителен дел од изложените примероци, според можностите, имаат локално – македонско потекло. Оваа уникатност на збирката се совпаѓа со една од нејзините едукативни цели. Нашата заложба за зголемување на атрактивноста и едукативната вредност на оваа збирка се развива во насока во која секој изложен примерок од хемиски елемент ќе има своја приказна, на некој начин, поврзана со локално, но сепак и глобално значење. За таа цел беше направена интернет-страница во која секој примерок е претставен двојазично со физичко-хемиски податоци и информации за потеклото. Збирката хемиски елементи се развива околу девет месеци и наскоро ќе го добие својот релативно конечен изглед, велат професорите и додаваат дека во таа насока од големо значење е прилогот од примероци платина и паладиум од „Џонсон Мети“.