Koja жена е мајката на ова дете?! Еден детаљ е многу видлив

ЗАБАВА

Точниот одговор е жената означена со број 1. Децата вообичаено играат свртени со лицето кон мајката. Во овој случај детето и жената со број 1, исто така, ја имаат и истата боја на коса.