Jован и Марија си пазарувале на пазар кога непозната жена им се доближила: Вие не се сеќавате на мене, но јас се молам за вас веќе 20 години!

Имале пристоен живот, кога оденаш морале да се спакуваат набрзина и да одат во друга земја, што требало да им биде татковина. Очајни, загрижени мажи, жени со расплакани деца во раце, со стари и беспомошни лица, тинејџери, немало разлика помеѓу нив. Сите тие, оставајќи ги домовите, имотот, татковината и скапоцените спомени, бегајќи за да си […]