За нас

„Живееме во еден свет во кој има сè повеќе информации, а сè помалку смисла“, напиша францискиот филозоф Жан Бодријар. Одлучивме да имаме помалку информации, повеќе смисла, а визијата, креативноста и вредноста на личните приказни да имаат предност. Посветуваме повеќе внимание на економијата, спортот и уметноста, но пред сè на животот и желбата за конструктивно општество. За да се биде позитивен, прво треба одлука.

Позитивно.мк – Читај позитивно!