Палавковците: Бабата ужива во облаците

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Возрасните секогаш треба да се пример за помладите од нив. Понекогаш може да биде и обратно.