Палавковците: Кој како се чувствува?!

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Велат стар човек бил како дете. Кој ли знае зошто?! Еве што вели бабата…