(ВИДЕО) Како се движеше БДП-то на земјите од поранешна Југославија oд 1990. до денес

Каков бил стандардот на граѓаните од 1990 до 2020 година во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија и Црна Гора сликовито е претставено во анимација создадена според податоците на „Countryeconomy.com“.