Koja жена е мајката на ова дете?! Еден детаљ е многу видлив

Според едно истражувањето двете страни на нашиот мозок постојано делат информации една со друга. Токму таа комуникација ни помага кога станува збор за решавање загатки и задачи затоа што во тој случај го користите целиот свој потенцијал размислувајќи „невообичаено“ (десен дел) и логички (лев дел). За жал, тоа ни малку не ја олеснува тежината на […]