Објавен огласот за финансиска поддршка за електрична енергија за лицата со ниски примања

На веб-страната на Министерството за економија објавен е јавниот повик за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лицата со ниски примања, а обезбедени се 60 милиони денари за оваа цел. Според јавниот оглас, објавен на веб-страната на Министерството за економија, лицата со ниски примања се стекнуваат со финансиска поддршка преку намалување на месечната сметка […]