Да се биде Владо Јаневски: Најголем предизвик ми бил и сè уште е – да не си го заборавам мајчиниот јазик

Владо Јаневски е македонско-австралиски писател, сликар, илустратор, стрип уметник, до неодамна активен на полето за истражување и развој во водечка светска компанија. Роден е во Прострање, Македонија. Најубавите денови од детсвото ги поминал во Велмевци и Битола. Гимназија завршил во Битола, а високо образование стекнал на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје каде живее […]