(ВИДЕО) Како вистински професионалец: Maло девојче се спушта со сноуборд по снежниот рид

ПОЗИТИВНО

Родителите ја охрабрија, а таа успешно се спушти по снежниот рид како вистински професионалец. Браво

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *