Koj e најглупав на сликата?! Вашиот избор Ве опишува Вас…

ЗАБАВА

2.

„Двапати мери, еднаш сечи“ – оваа стара поговорка дефинитивно зборува за вас. Мудроста и емоционалната стабилност се она што ве дефинира. Сепак, понекогаш се обидувате да ја префрлите одговорноста за работите на друг. Вие сте љубезна личност и понекогаш оние околу вас паѓаат во искушение да Ве искористат.

Следна страница…