Палавковците: А што правиме ако Македонија победи?!

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Е тогаш сигурно не ѝ кажуваме на баба ти. Секако ќе биде весело.