Палавковците: Koга не ти се допаѓа автомобилот..

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Да се одбие понуда за „гледање на светот“, може да се случи само ако не ти се допаѓа автомобилот… или пак тој што го вози…