Палавковците: За парче торта…

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Што може да ти направи едно парче торта?! Па, за парче торта може да те напушти девојката…