Што советува советникот?!

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Да се побара совет секогаш е добра идеја, но дали и одговорот е добра идеја, особено кога некој, нешто ти се качува на глава, пресудете сами.