5. Мај – Ден на македонскиот јазик

ЛИТЕРАТУРА SLIDE

 Денот на македонскиот јазик, 5. Мај е празник од работен карактер и истиот е прогласен во чест на 5 мај 1945 година кога Народната влада на Народна Република Македонија ја усвоила азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо.

Денот 5 мај е прогласен за „Ден на македонскиот јазик“ на 130. седница на владата, одржана на 16 април 2019 година.