Ajде детективи: Кој го убил наставникот по географија?!

ЗАБАВА

На првиот ден од учебната година некој го убил наставникот по географија. Полицијата имала 4 осомничени: градинарот, наставникот по математика, наставникот по физичко и директорот на училиштето. Сите тие имале алиби:

Градинарот ја косел тревата, наставникот по математика држел полугодишен тест. Наставникот по физичко играл кошарка, а директорот бил во неговата канцеларија.

Убиецот веднаш бил уапсен. Кој го убил наставникот по географија и како полицијата ја решила мистеријата?

Решението на загатката на следната страница: 2