Палавковците: Бабата си го откри своето хоби

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Велат дека секој треба да си најде хоби, нешто што сака да работи во слободното време, а уште подобро ќе биде, ако од тоа може и да живее. Така цел живот ќе ужива, а ниту еден ден нема да оди на работа.