Палавковците: Капата те штити од сонцето…

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Кога има силно сонце треба да се носи капа… но и да се гледа каде се оди…