Палавковците: Maмо имам супер вест!

ПАЛАВКОВЦИТЕ SLIDE

Македонија ја победи Германија во фудбал. Ех, што сè се може со една топка…