Пред и потоа: Со фотографии се обидува да им го промени животот на децата на подобро

ПОЗИТИВНО SLIDE

ГМБ Акаш е наградуваниот фотограф од Бангладеш. Тој фотографирал деца со години за да ја подигне свеста за многу прашања во својата татковина, а најмногу за детскиот труд.

Потоа го подигнал својот проект на повисоко ниво помагајќи им на овие деца да престанат да работат од рана возраст. Тој прво барал дозвола од семејствата на овие деца, а потоа ги испраќал на училиште користејќи свои пари.

„Bright Side“ сподели дел од фотографиите на овој фотограф на кои се фотографирани децата чии животи се смениле на подобро.

Во продолжение дел од фотографиите.