Палавковците: Скокотлива тема

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Кога се зборува за љубовта секогаш има убави спомени, а кога се многу можно е и да се заборват. Иако си многу мал, сепак…