Палавковците тргнаа „во борба“

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Палавковците не го заборавија денот на македонското знаме, а ја знаат и химната.