Палавковците во нова авантура

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Лесно е да ѝ помогнеш на некоја баба да ја помине улицата, ако знаеш и како да се вратиш назад.