Многумина го погодија резултатот на оваа задача, обидете се и Вие

ЗАБАВА FEATURED 2

Математиката е природна наука и има четири основни операции – собирање, одземање, множење и делење …

Сепак, изгледа дека не им омилена на многумина и не сите ѝ посветуваат внимание.

Можете ли да го погодите резултатот на оваа фотогрфија?!

Резултатот на оваа задача е 15. Честитаме ако погодивте.