Палавковците: Девојката има предност

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Кога си со девојката не си гладен.