Дедовците како отсекогаш да си биле дедовци?!

ПАЛАВКОВЦИТЕ FEATURED 1

Малиот палавковец откри една многу важна работа, а тоа е дека и дедото некогаш бил дете.