Палавковците: Кога ќе тргнеш на пат околу светот…

ПАЛАВКОВЦИТЕ

Кога ќе тргнеш на пат околу светот треба да внимаваш што ќе јадеш.