Зошто се празнува 8 Mарт?

ПОЗИТИВНО FEATURED 1

Правата на жените отсекогаш биле интересна тема за дискутирање, особено затоа што ги има на хартија, но во пракса ретко кога се применуваат.
Неспорно е дека на овој ден жените го добиваат потребното внимание, подарок, цвеќиња, па дури и слобода дома „ништо да не фатат“, но останатите денови секојдневието сведочи за нешто друго. Всушност овој ден е празник на жените поради нешто друго.
Светскиот празник „8 Mарт“ е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите.

Идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20-от век, а на неа посебно инсистираше социјалистичкото движење.
Првиот Ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во САД по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка.
Во 1910 г. под закрила на Втората интернационала во Копенхаген е одржана Првата меѓународна конференција на жените и на неа е одлучено да се прославува Меѓународен ден на жената, но без да биде утврден точен датум. Следната година, на 19 март 1911, овој празник по прв пат е прославен од страна на повеќе од милион луѓе во Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. На 8 март 1913 година жените ширум Европа одржуваат мировни собири.

По победата на болшевиците во Русија, а по иницијатива на Александра Колонтај, 8 март по прв пат е прогласен за државен празник. На запад во 1920-тите одбележувањето на 8 март полека замре, а оживеа во 1960-тите заедно со растежот на феминизмот. Сепак, во ниту една западна земја 8 март не е прогласен за државен празник.

Денес, 8 Mарт е државен празник само во малку земји како Русија, Белорусија, Молдавија, Украина, Ерменија, Монголија, Узбекистан, Виетнам, Кина. A Македонија е една од ретките земји во кои се празнува Меѓународниот ден на жената, иако овој празник има само симболичен статус и нема политички конотации.
Да не заборавиме дека во многу земји жените се уште им се потчинети на мажите, ниту пак имаат право на глас.